ASSIETTE CREUSE TOURRON SAMOA Ø 19 cm

TOURRON SAMOA

Assiette Creuse Ø 19 cm

Ref. 993 922