ASSIETTE CREUSE TOURRON INDIGO Ø 19 cm

TOURRON INDIGO

Assiette Creuse Ø 19 cm

Ref. 994 881