ASSIETTE PASTA TOURRON ECORCE Ø 23,7 cm

TOURRON ECORCE

Assiette Pasta Ø 23,7 cm

Ref. 994 869