ASSIETTE A TAPAS TOURRON CELESTE Ø 17 cm

TOURRON CELESTE

Assiette A Tapas Ø 17 cm

Ref. 963 679