SALADIER TOURRON CELESTE Ø 23 cm

TOURRON CELESTE

Saladier Ø 23 cm

Ref. 961 932