ASSIETTE CREUSE TOURRON ORANGE Ø 19 cm

TOURRON ORANGE

Assiette Creuse Ø 19 cm

Ref. 950 781