ROUND DISH CHARGER TOURRON INDIGO Ø 32,5 cm

TOURRON INDIGO

Round Dish Charger Ø 32,5 cm

Ref. 994,896