SERVING BOWL TOURRON INDIGO Ø 23 cm

TOURRON INDIGO

Serving Bowl Ø 23 cm

Ref. 994,885