ROUND DISH CHARGER TOURRON SAMOA Ø 32,5 cm

TOURRON SAMOA

Round Dish Charger Ø 32,5 cm

Ref. 993,926