SERVING BOWL TOURRON POURPRE UNI Ø 23 cm

TOURRON POURPRE UNI

Serving Bowl Ø 23 cm

Ref. 963,691