ROUND DISH CHARGER TOURRON CELESTE Ø 32,5 cm

TOURRON CELESTE

Round Dish Charger Ø 32,5 cm

Ref. 961,917